LOGO ŠVOJGR KLATOVY
zemní práce | zemědělské služby | elektromontáže

Zemní práce

CATERPILLAR 432E

Vítejte na našich webových stránkách v sekci zemní práce všeho druhu. Firma Václav Švojgr zemní práce nabízí široké spektrum služeb v oblasti výkopových, zemních prací, terénních úprav, demolice objektů, zimní údržby. Veškeré tyto práce provádíme kolovým rypadlo-nakladačem CAT 432 E a kolovým nakladačem UNC 060.

Možnost využití paletových vidlí při nakládce, převozu, vykládce palet.

Vykopeme, upravíme a naložíme vše, co si budete přát, a to bez vynaložení jakékoli fyzické námahy. Poskytujeme jedny z nejlevnějších cen v kraji a jsme schopni se na ceně společně domluvit. Po domluvě můžeme zajistit i odvoz zeminy a dalších materiálů. Krédem firmy je maximální spokojenost zákazníka s minimálními náklady. Neváhejte a kontaktujte nás!

V oblasti zemních prací nabízíme tyto služby:

 • ZEMNÍ PRÁCE
  • terénní úpravy všech druhů terénů a pozemků
  • terénní úpravy zahrad a pokládání kamenů
  • zahradní úpravy a výkopy
  • čištění koryt potoků, struh a příkopů
  • skrývkové práce
  • rovnání a svahování terénů
  • zahrnovací práce
  • těžba zeminy
  • přípravné práce pro stavby
  • zhotovování zpevněných a nezpevněných cest
 • VÝKOPOVÉ PRÁCE
  • výkopové a zahrnovací práce
  • výkopy drenážních rýh kolem základů staveb
  • výkopy a hloubení bazénů
  • výkopy inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace)
  • výkopy septiků a jímek
  • výkopy základů domů a základových pásů
  • výkopy pro základy oplocení
  • výkopy pro tepelná čerpadla
  • hloubení jezírek, čističek a studní včetně uložení skruží
 • TERÉNNÍ ÚPRAVY
  • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
  • nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
  • terénní úpravy pozemků, rovnání a svahování terénů
  • výkopy pařezů
  • kácení stromů
  • terénní úpravy zahrad, pokládání kamenů
  • výstavba zpevněných ploch
  • příprava pod komunikace
  • pokládání panelových ploch
  • likvidace černých skládek
 • DEMOLICE OBJEKTŮ
  • bourací práce
  • kompletní demolice objektů - demolice mechanizací i ruční rozebrání
  • úpravy terénů po demolici, úklid komunikací
  • odvoz a likvidace suti a zeminy
  • naložení materiálu unc 060, zeminy, písku štěrku, sutě
  • demolice komínů, žump a jímek
 • ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
  • údržba komunikací a chodníků
  • odklízení sněhu z parkovacích a užitných ploch
  • zprůjezdnění navátých míst
  • údržba silnic pluhováním a odklízením sněhu
UNC 060

Strojový park

 • UNC 060 - cena: 400Kč/h
 • Caterpillar 432E - cena: 550-580Kč/h

Příslušenství

 • podkopová lžíce 30cm
 • podkopová lžíce 40cm
 • podkopová lžíce 60cm
 • podkopová lžíce 90cm
 • podkopová lžíce 120cm
 • paletové vidle

Reference

Reference zemní práce Švojgr Klatovy
Reference zemní práce Švojgr Klatovy
Reference zemní práce Švojgr Klatovy
Reference zemní práce Švojgr Klatovy
© 2012 Václav Švojgr, U Retexu 620, 33901 Klatovy 3, telefon: +420 739 320 875, email: vaseksvojgr@seznam.cz